Speech door Peter Den Oudsten, burgemeester van Groningen bij de uitreiking van de versierselen aan Izaline Calister, 26 april 2018.
(Foto: Elmer Spaargaren)

Awor nos ta yama dilanti… señora Izaline Calister!

(En nu roep ik naar voren... mevrouw Izaline Calister)

U bent componist, tekstschrijver en zangeres in de taal van de Benedenwindse eilanden van het Koninkrijk der Nederlanden, het Papiaments. Uw werk vormt een verbinding tussen het landsdeel Nederland enerzijds en Curaçao, Aruba en Bonaire anderzijds. U slaat een brug tussen de liedkunsten van de verschillende taalgebieden, en u overstijgt de taalgrenzen en de culturele grenzen van de landen die deel uitmaken van het Koninkrijk.

Uw oeuvre levert een belangrijke bijdrage aan de Papiamentstalige liedkunst. Uw repertoire is bekend bij iedereen die Papiaments als moedertaal of als tweede taal heeft. Uw liedjes zijn hits en worden meegezongen op de Antillen en door Antillianen in Nederland. Daarmee draagt U bij aan de emancipatie en bekendheid van het Papiaments in Nederland en daarbuiten. U vervult met uw werk en persoon een voorbeeldfunctie voor de jeugd van Curaçao.
Grote bekendheid verwierf U op Curaçao met het behalen van de titel Reina Di Tumba (Koningin van de Tumba) in 2001 en uw persoonlijke invulling van die positie. Zowel artistiek als maatschappelijk: als ‘koningin’ hield u een inzamelingsactie voor goede doelen.

Op uw repertoire staan naast composities van eigen hand ook hertalingen van liedjes uit het Nederlands, Engels en Spaans in het Papiaments. Met uw markante stijl bouwt u op een verfijnde en elegante manier voort aan de Papiamentstalige liedkunst met kennis van de tradities en oog voor de toekomst. Zo werkte u samen met de jonge Antilliaanse rappers Fresku en Rich Kalash en met de Arubaanse band Bulería.

Met dezelfde vanzelfsprekendheid dompelt U zich onder in de Nederlandse liedkunst. U speelde in de Nederlandse theaters een voorstelling over protestliederen en in een voorstelling rond het werk van Lennaert Nijgh.

In samenwerking met het Volksoperahuis maakte U de muzikale voorstelling ‘Geen Liefde Zonder Vrijheid’ over de slavernij op de plantage Knip in de 18e eeuw. De voorstelling stond op De Parade en tourde door Nederland, Suriname, Aruba en Curaçao.

De muziek van Uw composities borduurt eveneens voort op de traditie van de Antillaanse muziek; gebruik makend van de vele typische ritmes van Curacao, vermengd met eigentijdse westerse akkoordprogressies. Ze wist de grootste muzikanten van Curaçao op dat moment te verenigen in de eerste bezetting van haar eigen band. In 2009 kreeg U voor Uw cd ‘Speransa’ (‘Hoop’) een Edison.

In het jaar 1998 werd U benaderd met de vraag of U zou willen optreden voor een benefiet-bijeenkomst van de Vereniging Antilliaans Netwerk te Amsterdam. Zonder aarzeling zei U toe, U kwam en veroverde de harten en zielen van de uitverkochte zaal. Sinsdien bent U niet alleen als ambassadeur van het Papiamentstalige lied en geweten een voorbeeld geweest voor velen maar ook een ambassadeur van het Koninkrijk op toneel door Uw inzet voor de kunsten en onderwijs.

Toen de Stichting Julius Leeft! werd opgericht - een stichting die zich inzet om de pijnpunten binnen het Koninkrijk bespreekbaar te maken d.m.v. theaterproducties - was U een van de eersten die dit initiatief steunde en zich met volle overgave inzette om van iedere productie in Nederland en buitenland een succes te maken. U wist door Uw zang en workshops een bijzondere snaar en emotie te raken. Ook gaf U rond de voorstellingen concerten om geld op te halen om de minder toebedeelde kinderen maaltijden te verschaffen en dmv muzieklessen in aanraking te laten komen met muziek, taal, theater en literatuur.

U bent door de jaren uitgegroeid tot een icoon waar je niet omheen kan en altijd met de verbinding van Groningen, Nederland en Curaçao dicht bij Uw hart. En door Uw inzet steeds voor een ander klaar te staan en Uw talenten in te zetten om van deze wereld een betere wereld te maken.

U bent een fenomeen in de overzeese delen van ons Koninkrijk. U bent naast zangeres ook docent aan het conservatorium in Arnhem. Ook was U lid van het Nationaal Comité 200 jaar Koninkrijk. U heeft zich in dit comité onbaatzuchtig ingezet om de viering tot een succes te maken. U heeft met het comité vanaf nul alles moeten opbouwen en U heeft daarbij een inhoudelijk zeer goed onderbouwde inbreng geleverd en Uw kennis van de culturele sector kwam ons zeer goed van pas. Aan U is mede te danken dat de duistere kant van onze geschiedenis, het slavernijverleden, niet onbenoemd bleef.

Kortom, U bent naast een culturele ambassadeur iemand die zich onderscheidt door haar inzet voor de samenleving in het hele Koninkrijk.

Ta alegrá mi ku su Mahestat a hiba di gustu pa konsedé bo e kondekorashon royal i nominá bo… Ridder in de orde van Oranje-Nassau!

(Het verheugt mij dat het Zijne Majesteit heeft behaagd u Koninklijk te onderscheiden en te benoemen tot… Ridder in de Orde van Oranje Nassau!)