Ki bo ke
Music: Randal Corsen
Lyrics: Izaline Calister
Rhythmical arrangement: Roël Calister
Whatever you want
Translation

Ta ki mas mi por hasi?
Ta kiko mas bo ke?
Ta ki mi tin ku bisa pa bo por komprondé?

Ta kiko bo ke tende?
Ta ki bo tin mesté?
Pa mi drecha bo bèis mi ke ‘na bu, ki bo ke?

Koro - Ki bo ke

Pa bo pordonámi
I bolbe stimami
Stòp di molostiámi
Legumai zundrami
Oro filingrana
Aw ’i hole dushi
Ticket pa Miami
Dushi ki bo ke

What more can I do?
What more do you want?
What can I tell you to make you understand?

What do you want to hear?
What is it that you need?
To put you in a better mood I want to give you whatever you want

Chorus - Whatever you want

For you to forgive me
And love me again
Stop harassing me
Quit yelling at me
Gold Jewelry
Nice perfume
Ticket to Miami
Darling whatever you want